Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 05-ĐA/QU của BCH Đảng bộ quận (khóa XX) về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay đã...

Thực hiện chủ đề năm công tác 2018 của Thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Đề án số 05-ĐA/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai...

Ngày 7/3, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT quận...

Ngày 26/2, quận Hà Đông tổ chức phiên họp thường kỳ UBND quận đánh giá kết quả công tác tháng 1, 2 năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí PBT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng chủ trì hội nghị.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng 21/2 (tức mồng 6 Tết Mậu Tuất), bộ phận “Một cửa” của UBND quận đã đón những công dân đầu tiên đến giao dịch.

Sáng 15/12, UBND quận Hà Đông phối hợp với Viện phát triển năng lực cộng đồng và môi trường đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thực hiện Đề án “Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ quận”. Tiến sỹ Nguyễn...

Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của Thành phố Hà Nội, đặc biệt là kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp phường và quận, năm 2017 quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh...

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” của thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2017, phòng Nội vụ đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND quận tiến hành 06 đợt kiểm tra công vụ với 34 buổi tại các phường và một số phòng ban, đơn vị.

Nhằm thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trong 9 tháng đầu năm, UBND quận Hà Đông đã quán triệt, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa...

Về đầu trang