Sáng 21/6, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị đối thoại.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 05-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”, từ năm 2016 đến nay, quận Hà Đông đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đảm bảo hạ...

Sáng 15/6, UBND quận Hà Đông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2019 cho trên 100 đồng chí là cán bộ công chức, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của quận; chủ tịch, phó chủ tịch UBND, công chức tư pháp, địa chính - xây dựng, văn hóa...

Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” là một trong 8 chương trình công tác lớn...

Theo ghi nhận trong 2 ngày 11, 12/2 (tức mùng 7, 8 tết Kỷ Hợi) không khí làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa” quận Hà Đông khá nghiêm túc, tích cực. 100% cán bộ trực tại bộ phận có mặt đầy đủ đúng giờ, không khí...

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về triển khai thực hiện phần mềm Một cửa dùng chung 3 cấp, thời gian qua, UBND quận Hà Đông đã quán triệt, triển khai kế hoạch vận hành phần mềm Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố...

Năm 2018, công tác CCHC trên địa bàn quận Hà Đông tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quận không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; trong đó có triển khai các chương...

Sáng 15/11, Đảng ủy phường Văn Quán đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường với các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một...

Theo báo cáo của UBND quận, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 13/9/2018 đã có 3.192 lượt cá nhân, tổ chức đã đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận “Một cửa” quận, trong đó có 2.983 lượt đánh giá rất hài lòng (chiếm 93.45%), 209 lượt đánh giá hài lòng (chiếm 6,55%)....

Trong thời gian qua, phường Phú Lãm đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính, lấy trọng tâm là việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý...

Về đầu trang