Năm 2018, công tác CCHC trên địa bàn quận Hà Đông tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Quận không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; trong đó có triển khai các chương...

Sáng 15/11, Đảng ủy phường Văn Quán đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường với các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một...

Theo báo cáo của UBND quận, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 13/9/2018 đã có 3.192 lượt cá nhân, tổ chức đã đánh giá mức độ hài lòng tại Bộ phận “Một cửa” quận, trong đó có 2.983 lượt đánh giá rất hài lòng (chiếm 93.45%), 209 lượt đánh giá hài lòng (chiếm 6,55%)....

Trong thời gian qua, phường Phú Lãm đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính, lấy trọng tâm là việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý...

Sáng 31/7, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ quận Hà Đông cho gần 100 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức Văn...

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 05-ĐA/QU của BCH Đảng bộ quận (khóa XX) về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay đã...

Thực hiện chủ đề năm công tác 2018 của Thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Đề án số 05-ĐA/QU ngày 04/4/2016 của Quận ủy về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai...

Ngày 7/3, Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin (CNTT) quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018. Đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT quận...

Ngày 26/2, quận Hà Đông tổ chức phiên họp thường kỳ UBND quận đánh giá kết quả công tác tháng 1, 2 năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí PBT Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng chủ trì hội nghị.

Về đầu trang