Vừa qua, UBND quận đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn quận. Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) bao gồm 712 Điều được chia thành 6 phần. Cổng thông tin điện tử quận trân trọng đăng tải...
Về đầu trang