Trong 3 ngày từ 1 đến 3/3, tức ngày 11 đến 13 tháng giêng Ất Mùi, phường Vạn Phúc đã tổ chức lễ hội truyền thống làng nghề theo nghi thức tổ chức đại đám, rước tôn vinh tổ nghề - Người có công lao lập ấp truyền nghề dệt lụa cho nhân dân.
Về đầu trang