Sáng 29/4, Hội cựu TNXP quận Hà Đông đã tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các...
Nhằm tiếp tục phát triển quỹ nhà ở đồng bộ về hạ tầng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, sáng ngày 23/4, Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận Hà Đông phối hợp với Trung...
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận “Một cửa” các phường, vừa qua UBND quận Hà Đông đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính...
Về đầu trang