Ngày 17/9, Ban vận động Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, tăng cường hỗ trợ người HIV/AIDS nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể,...
Về đầu trang