Thực hiện kế hạch của UBND thành phố Hà Nội, vừa qua, UBND quận Hà Đông đã triển khai phát động cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính” năm 2016 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa...
Về đầu trang