Thị xã Hà Đông có đặc điểm nổi bật là nằm trên một địa bàn có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng: Là cửa ngõ phía Tây Nam của Hà Nội, nên trong thời kỳ 1947-1954, nằm trên vành đai trực tiếp bảo vệ bộ máy chỉ huy chiến tranh của thực dân Pháp ở Bắc...

Ngày 6 tháng 12 năm 1904, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông và từ đây, cái tên tỉnh Hà Đông bắt đầu xuất hiện. Trước đó, tên Hà Đông chỉ duy nhất xuất hiện trên phạm vi toàn quốc là tên một huyện thuộc tỉnh Quảng...

Tỉnh lỵ Hà Đông chính thức được thành lập và công nhận vào ngày 6-12-1904 khi Toàn quyền Đông Dương đổi tỉnh Cầu Đơ thành tỉnh Hà Đông và lấy tỉnh lỵ là Hà Đông.

Về đầu trang