Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 05-ĐA/QU của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020”, từ năm 2016 đến nay, quận Hà Đông đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp...

Ngày 2/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận - Phó trưởng BCĐ thực hiện Đề án 05 của Quận ủy, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT...

Ngày 23/10, Quận ủy Hà Đông đã ban hành Thông báo số 847-TB/QU thông báo ý kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn được tổ chức vào...

Ngày 19/10, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy về “Xây dựng cơ quan điện tử. tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020” đã tổ chức họp nghe báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và...

Ngày 30/11, tại buổi tiếp và làm việc với liên ngành Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Thông tin Truyền thông về khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin, quận Hà Đông được đoàn đánh giá là đơn vị có hạ tầng hiện đại, đồng bộ, ổn...

Để hoạt động HĐND các cấp thực sự có hiệu quả, chất lượng, thì việc điều hành khoa học, sáng tạo của Thường trực HĐND là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Đối với HĐND phường, để phát huy được vai trò của mình, điều trước tiên chính là...

Về đầu trang