Sáng 27/7, Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn...

Ngày 21/11, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 202-KH/QU triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Sáng 10/08, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí là trưởng các ban, ngành, đoàn thể phường cùng gần...

Sáng 5/4, tai hội trường Sở GTVT, Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình...

Ngày 27/12, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Chiều 23/12, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường.

Sáng 23/12, Đảng ủy phường Biên Giang đã tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Sáng 20/12, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) tới gần 600 đảng viên của Đảng bộ phường.

Sáng 16/11, tại Nhà văn hoá Đa Sỹ, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 600 cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trên địa bàn phường.

Chiều 6/9, Đảng bộ phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 114-KH/QU của Quận ủy Hà Đông và Kế hoạch số 322-KH/ĐU của Đảng ủy phường Yết Kiêu “Về việc xây dựng tổ...

[Trang sau]
Về đầu trang