Chiều 9/8, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII); học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Sáng 9/7, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với...

Ngày 30/5/2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ...

Ngày 23/10, Đảng uỷ phường Phú La đã tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ và Đảng uỷ phường về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội các chi...

Về đầu trang