Sáng 13/12, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho trên 500 đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố...

Sáng 28/7, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng cho trên 700 đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố...

Sáng 6/1, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho gần 500 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Chiều 18/11, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị nghe nói chuyện thời sự quý IV/2017 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho gần 500 đảng viên thuộc các ban ngành đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường.

Về đầu trang