Chiều 10/8, Đảng ủy phường Phúc La tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương...

Chiều 15/10, Đảng ủy phường Phúc La đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 400 cán bộ,...

Vừa qua, Đảng ủy phường Phúc La đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Vừa qua, Đảng uỷ phường Phúc La đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; tổng kết công tác thi đua khen thưởng về công tác Dân vận và sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011...

Ngày 8/7, Đảng ủy phường Phúc La đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho gần 200 đồng chí là cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn Đảng bộ.

Sáng 28/8, Đảng uỷ phường Phúc La đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) cho trên 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Về đầu trang