Ngày 24/7, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 254-KH/QU về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).

Sáu tháng đầu năm 2019, bám sát chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm của quận, Quận ủy Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương rình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Sáng 17/6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp phiên thứ 20 - phiên thường kỳ giữa năm để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai...

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn quận Hà Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức...

Sáng 29/3, Ban chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XX đã tổ chức họp phiên thứ 19. Đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận chủ trì và điều hành phiên họp.

Chiều 14/1, Đảng bộ quận Hà Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Trường dự hội nghị.

Sáng 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 17 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019....

Ngày 29/10, Quận ủy Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 195-KH/QU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo...

Sáng 3/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức họp phiên thứ 16 . Đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị. Cùng tham dự phiên họp còn có chuyên viên các Ban xây dựng...

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, vừa qua, Quận ủy Hà Đông đã xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ thực...

[Trang sau]
Về đầu trang