Quận ủy Hà Đông vừa ban hành Công văn yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận, các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể, các phường đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” (16/7/1999 -...

Ngày 1/7, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2725/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông vừa ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TG hướng dẫn công tác tuyên truyền thực hiện Đề án số 16-ĐA/QU ngày 9/5/2019 của Quận ủy Hà Đông về thí điểm “Sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp...

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTG về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hà Đông vừa ban hành Văn bản số 348/HĐPHPBGDPL, triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Ngày 25/02, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông ban hành Công văn số 25-V/TG về đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

UBND quận Hà Đông vừa ban hành văn bản số 290 về triển khai công tác tuyên truyền Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hà Đông năm 2019.

Ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Văn bản số 2754/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông đã ban hành Hướng dẫn số 100-HD/TG , hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị...

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông vừa ban hành Công văn số 99-CV/TG yêu cầu Đảng ủy, UBND các phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận, phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT quận tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

[Trang sau]
Về đầu trang