Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTG về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019).

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hà Đông vừa ban hành Văn bản số 348/HĐPHPBGDPL, triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Ngày 25/02, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông ban hành Công văn số 25-V/TG về đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

UBND quận Hà Đông vừa ban hành văn bản số 290 về triển khai công tác tuyên truyền Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hà Đông năm 2019.

Ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành Văn bản số 2754/STTTT-BCXBTT về việc triển khai tuyên truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông đã ban hành Hướng dẫn số 100-HD/TG , hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị...

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông vừa ban hành Công văn số 99-CV/TG yêu cầu Đảng ủy, UBND các phường, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận, phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT quận tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

Mới đây, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020.

UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Ngày 15/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU, tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 1/8/2018).

[Trang sau]
Về đầu trang