Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969-9/2019), chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng (6/10/1954 - 6/10/2019) và 115 năm ngày thành lập Hà Đông (6/12/1904 - 6/12/2019), ngày 4/6, UBND quận Hà Đông đã ban hành Kế hoạch...

Về đầu trang