Trong 3 ngày từ 19 - 21/8, Quận đoàn Hà Đông đã tổ chức đợt bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019.

Về đầu trang