Sáng 27/7, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 90 thửa đất ở tại khu đấu giá Phú Lương 2 và khu đấu giá ở các xứ đồng Bo,...

Về đầu trang