Trong 3 ngày từ 19 - 21/8, Quận đoàn Hà Đông đã tổ chức đợt bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019.

Ngày 25/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận phối hợp với Quận Đoàn Hà Đông đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội năm 2017.

Về đầu trang