Tại phiên họp Ban Thường vụ Quận ủy thường kỳ cuối tháng 5 vừa qua, đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịchHĐND quận yêu cầu UBND quận chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 05 của Quận...

Về đầu trang