Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, sáng 14/6, tại Nhà thi đấu đa năng quận, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao Hà Đông đã tổ chức Giải cầu lông gia đình lần thứ XII năm 2019 nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tập luyện thể thao...

Về đầu trang