Ngày 01/4/2019, cùng với các địa phương trong cả nước, quận Hà Đông tiến hành Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sau 24 ngày (ngày 24/4/2019) quận đã hoàn thành cuộc Tổng điều tra tại 100% số hộ, sớm hơn kế hoạch đề ra 01 ngày. Cuộc...

Về đầu trang