Sáng 17/7, HĐND phường Phú La khoá III tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự kỳ họp có ông Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy cùng các ông bà đại biểu HĐND...

Sáng 6/6, Tổ Đại biểu số 6 HĐND quận Hà Đông và Đại biểu HĐND phường Phú La đã tổ chức tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường Phú La trước kỳ họp thứ 4 HĐND quận và HĐND phường.

Sáng 30/12, HĐND phường Phú La khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ ba. Đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận cùng các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường đã về dự kỳ họp.

Sáng 27/1, HĐND phường Phú La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Sáng 29/12, HĐND phường Phú La khoá II đã tổ chức kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...

Sáng 19/10, HĐND phường Phú La đã tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đến cán bộ HĐND, UBND, MTTQ, các đồng chí là đại biểu HĐND phường khóa II; trưởng các ngành, đoàn thể; chủ nhiệm...

Ngày 17/6, HĐND phường Phú La khoá II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND quận cùng các ông, bà trong Tổ đại biểu HĐND quận ứng cử tại phường Phú La đã tới dự.

Ngày 24/12, HĐND phường Phú La khoá II đã tổ chức kỳ họp thứ 9 nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm...

Về đầu trang