UBND quận Hà Đông vừa ban hành văn bản số 290 về triển khai công tác tuyên truyền Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở quận Hà Đông năm 2019.

Về đầu trang