Sáng 10/7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá III năm 2019.

Sáng 22/2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hà Đông đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2019.

Sáng 9/2, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hà Đông phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I năm 2018.

Về đầu trang