Quý I/2019, Thường trực HĐND phường Phúc La tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, trực tiếp điều hành các hoạt động của HĐND, giữ mối quan hệ điều hòa giữa HĐND phường với Đảng uỷ, UBND - Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, với các cấp uỷ chi...

Về đầu trang