Nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) là hoạt động có mục đích, có tổ chức của các tổ chức, lực lượng liên quan trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để từng...

Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của Thủ trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Hà Đông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ phụ trách bộ phận “Một cửa” các phường, vừa qua UBND quận Hà Đông đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính...

Luôn xác định chức năng giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trong tâm của HĐND phường, vì thế trong 9 tháng đầu năm 2015, HĐND phường Yết Kiêu...

Về đầu trang