Sáng 8/10, Đảng ủy phường Mộ Lao tổ chức hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND phường với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn phường năm 2019.

Triển khai Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, quận huyện tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”...

Ngày 2/8, Quận ủy Hà Đông ban hành Văn bản số 1327-CV/QU về việc thực hiện Công văn số 1219-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của BCH Trung ương về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,...

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quyết định số 124-QĐ/TW về quy định giám sát của Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và...

Về đầu trang