Sáng ngày 8/4, Đảng ủy phường La Khê đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho trên 300 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Chiều ngày 10/4, Đảng ủy phường Phú La đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng (khóa XII) và thông tin tình hình thời sự nổi bật của đất nước thời...

Sáng ngày 5/4, Đảng ủy phường Đồng Mai đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI cho trên 350 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Sáng ngày 19/3, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI cho trên 300 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Về đầu trang