Mới đây, tại phiên họp Ban Thường vụ Quận ủy thường kỳ đầu tháng 7/2019, đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Hà Đông yêu cầu UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phường đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Thành ủy Hà...

Về đầu trang