Chiều 29/6, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại...

Thực hiện Văn bản số 70/SYT-NVD ngày 06/5/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw 250 mg giả với thông tin trên nhãn ghi: “CLOROCID Tw 3- Cloramphenicol 250”, SĐK: VD-25305-16, số lô: 1118, 2118 và 2618.

Sáng 14/6, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị nghe nói chuyện thời sự quý II năm 2018 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho gần 700 đảng viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ngày 26/5, Đảng ủy phường Phú Lãm đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và tình hình thời sự trong nước, quốc tế quý II năm 2018 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-5 đến ngày 12-5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến...

Chiều 18/11, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị nghe nói chuyện thời sự quý IV/2017 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho gần 500 đảng viên thuộc các ban ngành đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường.

Sáng 31/10, tại hội trường lớn tầng 3, Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, phòng Y tế quận đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII; thông báo tình hình an ninh chính trị trong nước...

Sáng 14/10, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6 (khóa XII) và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Hà Nội “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu...

Sáng 29/12, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), nói chuyện thời sự về tình hình an ninh chính trị thế giới năm 2015 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt quận và các phường, cộng tác...

Vừa qua, Đảng ủy phường Dương Nội đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông tin tình hình thời...

[Trang sau]
Về đầu trang