Sáng 3/4, phường Đồng Mai tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019.

Sáng 29/3, phường Phú La đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể cùng 70 đại biểu nhân dân của 10 tổ dân phố...

Sáng 21/3, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2019.

Sáng 22/3, phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Sáng 28/3, phường Phú La đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2018. Đến dự có đồng chí Phạm Phú Lịch, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận.

Sáng 21/3, phường Quang Trung đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2018. Đồng chí Phạm Phú Lịch, Ủy viên BTV Quận...

Sáng 7/3, đồng chí Phạm Phú Lịch, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận đã chủ trì hội nghị giao ban phản ánh tiến độ tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân...

Chiều 30/3, UBND phường Phú La đã phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2017.

Chiều 17/3, UBND phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2017. 100 ông bà đại biểu nhân dân thuộc 7 tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn phường đã về dự hội nghị.

Chiều ngày 31/3, phường Yết Kiêu đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2016. 100 ông, bà đại biểu nhân dân thuộc 7 tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn phường đã về dự hội...

[Trang sau]
Về đầu trang