Chiều 25/12, phường Yết Kiêu đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động các phong trào thi đua năm 2019 và biểu dương 43 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Chiều 18/11, Tổ dân phố 2 phường Yết Kiêu đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Năm, Phó Chủ...

Sáng 23/12, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua năm 2018 và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

Sáng 16/1, phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2015 và phát động các phong trào thi đua năm 2016.

Sáng 25/12, phường Phú Lãm đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2015 và phát động các phong trào thi đua năm 2016.

Sáng 25/12, UBND phường Quang Trung đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016, sơ kết một năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu...

Ngày 26/12, phường Phú Lãm đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2014 và phát động các phong trào thi đua năm 2015.

Ngày 15/11, phường Nguyễn Trãi đã tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và biểu dương gia đình văn hóa năm 2014. 80 gia đình văn hóa tiêu biểu...

Về đầu trang