Chiều 25/12, phường Yết Kiêu đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động các phong trào thi đua năm 2019 và biểu dương 43 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018.

Về đầu trang