Để 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội và có sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân, UBND quận Hà Đông vừa có văn bản đôn đốc các phòng, ban, đơn vị quận và các phường chủ động thực hiện tốt...

Về đầu trang