Ngày 24/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3360/QĐ-UBND về việc công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Về đầu trang