Đúng 7h30 sáng 1/4, UBND phường Quang Trung tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và đại diện 16 tổ dân phố trên địa bàn phường đã về dự.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất được Tổng cục Thống kê thực hiện theo qui trình 10 năm một lần trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Tổng điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm...

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, vào 0 giờ ngày 1/4, cả nước sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Về đầu trang