Sáng 14/3, UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 05/4/2018 của Quận ủy Hà Đông về “Tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hà Đông”. Đồng chí...

Về đầu trang