Vừa qua, tại phiên họp Ban Thường vụ Quận ủy thường kỳ cuối tháng 7, đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận yêu cầu UBND quận đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động của các sân tập thể thao, bể bơi và hệ thống truyền...

Sáng 20/10, đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận đã chủ trì hội nghị nghe lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp hệ thống loa truyền thanh...

Về đầu trang