Sang tháng 10/2019, nhiều văn bản, chính sách mới chính thức có hiệu lực, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội mà mọi người dân cần biết.

Trong tháng 9/2019, nhiều quy định, chính sách mới có hiệu lực, trong đó đáng chú ý nhất là quy định xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng khi tự ý cho thuê xe ô tô công...

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.

Từ ngày 1-7-2019, 6 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; Luật Đặc xá 2018; Luật Cạnh tranh 2018.

Chiều 26/7, UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố liên quan đến việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC...

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị,...

UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Năm 2018 được thành phố Hà Nội chọn là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược sau chủ đề năm 2017 "Năm kỷ cương hành chính", là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện và...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững...

[Trang sau]
Về đầu trang