Chiều 26/7, UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố liên quan đến việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC...

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 05-ĐA/QU ngày 14/4/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Xây dựng cơ quan điện tử, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị,...

UBND quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Năm 2018 được thành phố Hà Nội chọn là "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược sau chủ đề năm 2017 "Năm kỷ cương hành chính", là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện và...

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững...

Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; tăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017.

Hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự lãnh đạo kịp thời thường xuyên của cấp ủy Đảng; năng lực điều hành của Thường trực HĐND; chất lượng đại biểu HĐND; sự điều hành có hiệu quả các Nghị quyết HĐND của UBND; sự phối...

Về đầu trang