Sáng 20/8, quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm thành phố Hà Nội được công nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”; tổng kết phong trào thi đua “Người tốt...

Sáng 9/8, Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và kỷ...

Ngày 24/7, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 254-KH/QU về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).

Về đầu trang