Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 27/8, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã tổ chức lễ trao tặng...

Ngày 7/8, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người.

Về đầu trang