Sáng 17/7, HĐND phường Phú La khoá III tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự kỳ họp có ông Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy cùng các ông bà đại biểu HĐND...

Sáng 17/7, HĐND phường Yết Kiêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường. Ông Nguyễn Tiến Quyết, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy về dự chỉ đạo kỳ họp.

Ngày 23/10, HĐND phường Mộ Lao khóa II, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường. Bà Nguyễn Thị Lan, Quận ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND quận cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy, Phòng Nội vụ quận...

Về đầu trang