Chiều 17/12, quận Hà Đông đã tổ chức bế giảng, tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 3 năm 2018.

Về đầu trang