Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Văn bản số 2567/SYT-NVD và Văn bản số 2817/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Văn bản số 105/SYT-NVD về việc thu hồi thuốc sản xuất vì có chứa nguyên liệu có nguy cơ...

Về đầu trang