Sáng 18/12, Phòng Kinh tế quận Hà Đông phối hợp với Công ty Điện lực Hà Đông và UBND phường Đồng Mai đã tổ chức tu sửa, nâng cấp hệ thống điện cho 02 hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn phường.

Sáng 24/1, Công ty Điện lực Hà Đông phối hợp với Phòng Kinh tế quận đã tổ chức tu sửa, nâng cấp hệ thống điện cho 02 gia đình hộ nghèo trên địa bàn phường Đồng Mai.

Ngày 18/1, Phòng Lao động - TB & XH quận phối hợp với Phòng Kinh tế quận và Công ty Điện lực Hà Đông đã tổ chức tu sửa, nâng cấp hệ thống điện cho gia đình hộ nghèo là chị Vũ Thị Thanh Huyên tại TDP 10, phường Phúc La.

Về đầu trang