Trong năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường Phúc La đã tổ chức và phối hợp tổ chức 18 buổi giám sát, trong đó có 15 cuộc giám sát tập trung các vấn đề trọng tâm của địa phương, 1 cuộc giám sát theo chuyên đề và 2 cuộc giám sát bằng văn...

Về đầu trang