Trong hai ngày 16 và 17/10, phòng Lao động - TBXH quận phối hợp với 2 phường Phú Lãm, Vạn Phúc đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới và tập huấn can thiệp, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh...

Về đầu trang