Tính đến ngày 4/7/2019, trên địa bàn phường Phú Lương đã có 120 ca mắc sốt xuất huyết, hiện tại đây là phường có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong số 584 xã, phường, thị trấn của Thành phố Hà Nội. Bệnh nhân sốt xuất huyết tập trung chủ yếu ở...

Về đầu trang