Chiều 28/6, UBND quận Hà Đông đã tổ chức hội nghị phổ biến nội dung cơ bản về Công ước chống tra tấn và Pháp luật Việt Nam về chống tra tấn. Đại diện lãnh đạo UBND quận, đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an quận, Trưởng Công an 17 phường cùng trên...

Về đầu trang