Sáng 27/7, Đảng ủy Cơ quan UBND quận Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn...

Ngày 29/10, Quận ủy Hà Đông đã ban hành Kế hoạch số 195-KH/QU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo...

Chiều 23/12, Đảng ủy phường Yết Kiêu đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phường.

Sáng 23/12, Đảng ủy phường Biên Giang đã tổ chức sinh hoạt toàn Đảng bộ nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Sáng 20/12, Đảng ủy phường Kiến Hưng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) tới gần 600 đảng viên của Đảng bộ phường.

Chiều 15/10, Đảng ủy phường Phúc La đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 400 cán bộ,...

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án 02-ĐA/QU của Quận ủy về “Phát triển thương mại dịch vụ quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020” tại buổi giao ban BCĐ vào chiều ngày 03/8.

Sáng ngày 21/4, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 8/4, Đảng ủy phường La Khê đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho trên 300 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Chiều ngày 10/4, Đảng ủy phường Phú La đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng (khóa XII) và thông tin tình hình thời sự nổi bật của đất nước thời...

[Trang sau]
Về đầu trang