Sáng 21/4, Hội LHTN Việt Nam phường Biên Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Đào Minh Đức, Bí thư Quận Đoàn Hà Đông cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND- UBND, Ủy ban MTTQ phường và 60 đại biểu tiêu biểu đại diện cho...

Chiều 20/4, Hội LHTN Việt Nam phường Yết Kiêu đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024. Đại diện lãnh đạo Quận đoàn Hà Đông, Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban...

Trong 02 ngày 13 và 14/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng chương hình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong 02 ngày 11 và 12/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Khê đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng chương hình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự Đại hội có đồng...

Trong 2 ngày 13 và 14/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng chương hình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. 113 đại biểu tiêu biểu...

Trong 2 ngày 9 và 10/1, Ủy ban MTTQ phường Đồng Mai đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đã về dự đại hội.

Về đầu trang