Sáng 10/9, Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hà Đông tổ chức giao ban định kỳ tháng 9/2019 với đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ quận. Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hòa, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận cùng lãnh đạo các ban...

Chiều 9/8, Quận ủy Hà Đông đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII); học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII...

Sáng 10/8, Đảng ủy phường Nguyễn Trãi đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) của Đảng và Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ phường...

Ngày 6/8, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 256-KH/QU về “Tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ quận trong 2 năm...

Sáng 9/7, Quận ủy Hà Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với...

Về đầu trang