Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, thời gian qua, hội phụ nữ phường Yên Nghĩa đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hà Đông triển khai cho vay đối với hội viên, phụ nữ...

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, trong những năm qua, Quận ủy, HĐND-UBND...

Về đầu trang